Spring til indhold

Redaktør og teksforfatter til fundraising i Mission Øst

Mission Øst er en international hjælpeorganisation, der arbejder med udvikling og nødhjælp i Østeuropa, Mellemøsten og Asien. Jeg var ansat som kommunikationsmedarbejder 2014-2019, hvor jeg fungerede som redaktør for medlemsmagasin og årsrapport samt tekstforfatter på annoncer, e-mail-nyhedsbreve og sociale medier. Arbejdet understøttede både privat og offentlig fundraising og pressearbejde.

Medlemsmagasin

Medlemsmagasinets primære formål var medlemsfastholdelse, og målgruppen var derfor medlemmer, der privat støttede organisationens formål økonomisk. Magasinet skulle fortælle den gode historie om Mission Østs arbejde samtidig med, at det skulle sætte fokus på de stadige behov og opfordre til fortsat støtte.

Årsrapport

Som redaktør for årsrapporten arbejdede jeg tæt sammen med program- og fundraising-afdelingen om at skabe et produkt, der appellerede til både offentlige donorer, private fonde og virksomheder. Det var en hårfin balance mellem faktabaseret saglighed og visuel historiefortælling.